Onze Gilde is gevestigd in de rustieke kelders van de Sint-Pietersabdij 13 te 9000 Gent, onder het museum KINA. De gildekamer, de kamer van de Eed, de Troonzaal, de zaal van de Koningen en de schietstanden zijn zeker een bezoekje waard. Alle bezoeken zijn steeds onder begeleiding en op afspraak. Groepen dienen hun aanvraag minstens één maand vooraf in te dienen Heeft u een vraag of wenst u een bezoek te brengen aan onze gildelokalen? Neem dan contact op via onderstaand formulier. 

We zijn te bereiken met de wagen, let op de LEZ.  Er is parkeergelegenheid in ondergrondse parking op het Sint-Pietersplein. Met de fiets er is stalling voorzien op de binnenkoer van de Sint-Pietersabdij of met de  Bus via lijnen 5 en 8.

De vzw is GDPR (General data protection regulation) compliant.

De persoonsgegevens van de leden van de vzw worden verwerkt door de vzw Oude Koninglyke Gilde Sint Rochus Gent, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Sint-Pietersplein 13, om lidkaarten aan te maken voor de leden van de vzw, om de leden van de vzw te informeren via het ledenblad "St-Rochus Gazette" en sporadisch via mail.

Indien een lid niet wil dat zijn gegevens hiervoor worden gebruikt, kan dit lid dit mededelen aan de vzw. Het lid kan ook vragen welke gegevens de vzw hiervoor bijhoudt en ze laten verbeteren of wissen.