Allereerst beogen we in de Gilde de instandhouding van de gildetradities. Dit vind je terug in tal van benamingen, zo spreken we niet van het "bestuur" maar van de Eed en niet over de "voorzitter" maar over de Hoofdman, daarnaast zijn Griffier, Thesaurier, Geheimschrijver e.d., enkele van de andere functies binnen de Eed.

Een Gildejaar kent enkele plechtige momenten zoals de aanstelling van nieuwe leden, de Koningsschieting met Koningsaanstelling, de plechtige statutaire ledenvergadering en natuurlijk het Koningsbanket.

Onze Gilde werd in 1820 opgericht onder auspiciën van de Koninklijke en Soevereine Hoofdgilde van Sint-Joris Gent