Binnen de Gilde wordt er op maandag- en zaterdagavond geschoten met 6m, 10m, en 20m kruisbogen naar 19e-eeuws model. Daarnaast leggen sommige leden zich ook toe op het schieten met de moderne “Match” wapens en/of “Field” kruisbogen.

Binnen de gilde wordt er gestreden om het gildekampioenschap en de jaarlijkse koningsschieting op elk van de drie afstanden. Daarnaast zijn er gedurende het jaar enkele “Challenges” en gelegenheidsschietingen te bekampen.

Extra muros komen onze schutters in actie voor de Belgische Kampioenschappen, georganiseerd door de Nationale Unie der Kruisboogschutters van België.

Beginnende schutters worden bijgestaan door ervaren leden die hen stelselmatig bijstaan tijdens het leerproces, niet alleen om het wapen correct en veilig te kunnen hanteren, maar ook om tot mooie resultaten te komen.

Schutters die niet over een eigen wapen beschikken kunnen gebruik maken van een gildewapen.