Iedereen die aan de voorwaarden voldoet en oprecht geïnteresseerd is in het gildeleven en de kruisboogsport kan een aanvraag tot lidmaatschap indienen.

De kandidaat kan na maximaal drie gildebezoeken (enkel op aanvraag of op uitnodiging) zijn kandidaatsstelling bij de Eed indienen. Elke kandidaatsstelling geschiedt op voordracht van twee leden, de peters van het kandidaat-lid.

Na ontvankelijk verklaring van de kandidatuur door de Eed wordt de kandidaatsstelling ad valvas bekendgemaakt aan de leden en start het proefjaar. Tijdens het proefjaar wordt de kandidaat opgevolgd door zijn peters en de Eed. Na afloop van het proefjaar met gunstige evaluatie door de Eed wordt het kandidaat lid plechtig opgenomen in de schoot van de Gilde.